16.06.2012
Seminarium naukowe poświęcone śp. Iwonie Piotrowicz – Wicekanclerz naszej Uczelni

Seminarium naukowe poświęcone śp. Iwonie Piotrowicz – Wicekanclerz naszej Uczelni

W dniu 16 czerwca br. zostało zorganizowane na naszym Wydziale seminarium naukowe poświęcone śp. Iwonie Piotrowicz – Wicekanclerz naszej Uczelni w IV rocznicę jej śmierci.. O godz. 8.30 została odprawiona Msza św. w jej intencji w katedrze elbląskiej. O godz. 13.00 w gronie licznie zgromadzonych wykładowców i studentów dyrektor Iwona Ciesielska wspominała ją jako wybitną Osobowość „Jańskiego”, która w wizji edukacyjnej odważnie głosiła prawdę o istniejących realiach polskiego szkolnictwa wyższego i sposobach jej nowelizacji w duchu zasady Prawdy, Dobra i Skuteczności. Wiele słów wdzięczności zostało wypowiedzianych o jej osobie jako człowieku wiary o radosnym usposobieniu i życzliwości, a przede wszystkim niezwykłej w pracy na rzecz społeczności akademickiej „Jańskiego”. Na tę jej niezwykłą zaletę sumiennej pomocy względem młodych ludzi pragnących na drodze edukacji kształtować swoją osobowość, wskazywał także dr Michał Makowski. Jego myśli zaczerpnięte z pracy naukowej śp. Iwony Piotrowicz nawiązywały do prawych zasad życia chrześcijańskiego obowiązujących w strukturach współczesnego świata mimo różnorodnych tendencji negujących prawdę i dobro. Na zakończenie dokonano na wniosek Rady Wydziału i Samorządu Studenckiego poświęcenia sali wykładowej nr 2 naszej  śp. Wicekanclerz Iwonie Piotrowicz.


Galeria: