Studia podyplomowe Elbląg

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z jedenastu kierunków jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.
  PROMOCJA!

 

Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!


 

Ale to nie wszystko!

 

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

 

 

Wszystkim kandydatom na studia podyplomowe, którzy złożą komplet dokumentów i w terminie do 31 lipca 2014 r. wpłacą pierwszą ratę czesnego przysługuje bonifikat w opłatach w łącznej wysokości 700 zł w tym 400 zł na wpisowe i 300 zł na czesne.

 

 

Wydział Zamiejscowy w Elblągu kształci na kierunkach

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

IX

rat

II

raty

I rata
1. Analiza finansowa i controlling 2 400 zł 380 zł 1.600 zł 3.000 zł  
2. Audyt wewnętrzny i kontrola  zarządcza w jednostkach sektora publicznego  2 400 zł 300 zł 1.300 zł 2.500 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

3. Kadry i płace w zarządzaniu 2 400 zł 340 zł 1.500 zł 2.800 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

4. Księgowość 2 400 zł 300 zł 1.200 zł 2.300 zł  
5. Międzynarodowe Studia Coachingu 2  400 zł 440 zł 1.900 zł 3.700 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

 6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 400 zł 330 zł 1.400 zł 2.600 zł  

 

 Studia podyplomowe trzysemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XIV

rat

III

raty

I rata
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 400 zł 270 zł 1.200 zł 3.500 zł  
2. Gimnastyka korekcyjno-kompesacyjna 3 400 zł 240 zł 1.100 zł 3.200 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

3. Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3  400 zł 320 zł  1.400 zł 4.000 zł  
4. Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne 3 400 zł 270 zł  1.200 zł 3.400 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 3 400 zł 270 zł 1.200 zł 3.500 zł

Nowość!

I edycja -

cena promocyjna

 

 Kontakt
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 7
tel. +48 55 625 00 44 
email: rekrutacja@elblag.janski.edu.pl

 

  Infolinia rekrutacyjna: 508 587 925 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00